Kursas skirtas suteikti žinių ir lavinti supratimą apie neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų bei gyventojų individualios veiklos apskaitos procesą ir jo organizavimą, ugdyti norminių aktų ir kitų dokumentų, reglamentuojančių neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų bei gyventojų individualios veiklos apskaitą bei apmokestinimą, esminių nuostatų suvokimą, lavinti gebėjimus apskaitos informaciją suformuoti, taikant pinigų apskaitos principą, apskaičiuoti neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų bei gyventojų individualios veiklos rezultatą, įvairius mokesčius bei parengti finansines, mokestines ataskaitas