Kursas aprobuotas kaip metodinė priemonė 2015-06-11, Nr. NSK-20

Studijų dalykas skirtas padėti studentams įgyti gebėjimus, leidžiančius orientuotis mokesčių įstatymų labirintuose, praktiškai dirbti su norminiais dokumentais. Pirmose paskaitose pateikiami apmokestinimo pagrindai, t.y. mokesčių esmė, mokesčių vaidmuo formuojant valstybės finansinius išteklius, aptariamos žinomiausios mokesčių teorijos, mokesčių funkcijos, apmokestinimo uždaviniai ir principai, Lietuvos Respublikos mokesčių sistema, mokesčių instrumentarijus. Vėliau nagrinėjami konkrečių Lietuvos Respublikoje galiojančių mokesčių įstatymų nuostatos, mokesčių elementai, apskaičiavimo ir deklaravimo tvarka, taikymo taisyklės.  Pateikiami klausimai, pagal kuriuos studentai gali pasitikrinti žinių įsisavinimo lygį, ir praktinės situacijos, skatinančios aktyvų studentų mąstymą, kuriuo siekiama patikrinti studentų gebėjimą  taikyti mokesčių įstatymų nuostatas praktikoje.