Kursas aprobuotas kaip metodinė priemonė 2016-08-31, Nr. NSK - 27

Kursas padeda ugdyti specialiuosius, socialinius ir asmeninius gebėjimus, suteikia žinių apie verslo riziką, jos įvertinimą ir valdymą didėjančio neapibrėžtumo sąlygomis. Studentai suvokia rizikos svarbą, žino rizikų rūšis, jų valdymo taisykles bei ekonominius kriterijus ir geba taikyti rizikų valdymo teorijas konkretiems įmonės sprendimams.