Ekonomikos pagrindų I kursas skirtas supažindinti studijuojančius su mikroekonomikos teorija. Kurse apibūdinamos ekonomikos teorijos objekto ir metodų, paklausos, pasiūlos, paklausos ir pasiūlos elastingumo sampratos. Analizuojama vartotojų ir gamintojų elgsena, jų priimtų sprendimų motyvai, gamybos teorija, įmonės gamybos kaštai ir jų skaičiavimas. Supažindama su tobulos konkurencijos, monopolijos, monopolinės konkurencijos ir oligopolijos modeliais. Atlikdami savitikros užžduotis, studentai taikys įgytas žžinias ir darys tinkamas ekonomines iššvadas.