Šių kursų tikslas – supažindinti studentus su socialinių – ekonominių reiškinių tyrimo teoriniais metodais bei parodyti praktinį metodologijos pritaikomumą konkrečių reiškinių analizavime.

Šis kursas skirtas kolegijų socialinių mokslų srities studijų programų studentams, besimokantiems statistikos dalyką.

Kursas palengvins studijų procesą, ugdys studentų savarankiškumą, analitinį mąstymą, statistinius – matematinius gebėjimus