Suteikti žinių apie pagrindines statistikos mokslo kategorijas, statistikos organizavimo ir darbo principus bei socialinių–ekonominių reiškinių tyrimo principus; ugdyti gebėjimus rinkti ir sisteminti tyrimui reikalingus duomenis, taikyti įvairius ekonominės informacijos apdorojimo, analizės ir pateikimo metodus, interpretuoti nagrinėjamų reiškinių duomenis bei tarpusavio ryšius.