Dalykas skirtas įgyti žinių apie apskaitos tvarkymo, ūkinių operacijų bei ūkinių įvykių registravimo apskaitoje reikalavimus, finansinių ataskaitų rinkinio turinį, rengimo ir teikimo tvarką, taip pat ugdyti gebėjimus taikyti įmonės finansinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų nuostatas, tinkamai parengti finansinių ataskaitų rinkinį sudarančias finansines ataskaitas.