Suvokti inžinerinės veiklos rinkos mechanizmo veikimą;  žinoti inžinerinės veiklos rinkos verslo subjektų rūšis; suvokti inžinerinio produkto gamybos procesą; numatyti  išteklių poreikį; atlikti įmonės investicijų finansinį vertinimą; parengti inžinerinio sprendimo projektą ir atlikti ekonominį vertinimą.