Susipažins su informacinių sistemų projektavimo metodų pagrindais, unifikuota modeliavimo kalba, projektų valdymo kompiuterinėmis priemonėmis ir praktiniu jų taikymu. Susipažins su programų sistemos gyvavimo ciklo modeliais, programavimo paradigmomis, reikalavimų specifikavimu, programų projektavimu, programų realizavimu, testavimu ir priežiūra. Analizuos projektų kūrimo, planavimo, įgyvendinimo ir vertinimo principus.