Suvokti rinkos mikroekonominius ir makroekonominius procesus bei šių įtaką IT įmonės veiklai, elektroninės komercijos principus; žinoti verslo organizavimo formų įvairovę, jų steigimo tvarką bei veiklą reglamentuojančius teisės aktus; taikyti vadybinius dėsnius verslo įmonės veikloje; gebėti išskirti verslą veikiančius aplinkos veiksnius ir numatyti galimas rizikas; gebėti įvertinti įmonės veiklai vykdyti reikalingų išteklių (finansinių, žmogiškųjų, materialiųjų) poreikį jų panaudojimo efektyvumą; apskaičiuoti IT produktų ir paslaugų kūrimo kaštus (savikainą), kainą ir pelningumą.