Žinoti naudotojo sąsajos tinkamumo (angl. Usability) principus, vertinimo kriterijus, metodus, matuoti ir vertinti naudotojo sąsajos našumą.