Kursas aprobuotas kaip metodinė priemonė 2014-03-21, Nr. NSK-13

Kursas "Projektų vadyba: projektų rengimas ir valdymas" parengtas kosmetologijos studijų programos studentams ir tiems, kurie domisi projektų rengimo ir valdymo metodika.

Kurso paskirtis – suteikti studentams projektų rengimo ir valdymo žinių bei lavinti praktinius projektų idėjų generavimo ir atrankos įgūdžius. 

Kurse aptariama projekto samprata ir savybės, pateikiamas projektų klasifikavimas. Daug dėmesio skiriama projekto idėjos atrankai, įvykių planavimui, projekto valdymo pagrindų aiškinimui. Kiekvienos temos pabaigoje pateikiami savitikros klausimai ir praktinės užduotys teorinių žinių įtvirtinimui.