Dalykas skirtas įgyti akušerijos, ginekologijos žinių bei praktinių įgūdžių atliekant kineziterapijos procedūras. Teorinių užsiėmimų metu analizuojami anatominiai ir fiziologiniai nėščiųjų organizmo pokyčiai, gimdymo fiziologija ir pogimdyviniai judėjimo funkcijos sutrikimai, gilinamasi į nėštumo įtakotas atramos – judėjimo sistemos problemas, aptariami ginekologiniai susirgimai atsiradę dėl dubens dugno raumenų disfunkcijos. Praktinių užsiėmimų metu ugdomi įgūdžiai sudaryti kineziterapijos planą, atlikti gydomuosius pratimus ir parinkti ergonomines padėtis pagal kineziterapinę diagnozę, sudaryti pasiruošimo gimdymui ir pogimdyvinę kineziterapijos programą. Tarpiniai atsiskaitymai skirti teorinių žinių įtvirtinimui ir atliekamos atvejo analizės pristatymui.Dalykas skirtas įgyti akušerijos, ginekologijos žinių bei praktinių įgūdžių atliekant kineziterapijos procedūras. Teorinių užsiėmimų metu analizuojami anatominiai ir fiziologiniai nėščiųjų organizmo pokyčiai, gimdymo fiziologija ir pogimdyviniai judėjimo funkcijos sutrikimai, gilinamasi į nėštumo įtakotas atramos – judėjimo sistemos problemas, aptariami ginekologiniai susirgimai atsiradę dėl dubens dugno raumenų disfunkcijos. Praktinių užsiėmimų metu ugdomi įgūdžiai sudaryti kineziterapijos planą, atlikti gydomuosius pratimus ir parinkti ergonomines padėtis pagal kineziterapinę diagnozę, sudaryti pasiruošimo gimdymui ir pogimdyvinę kineziterapijos programą. Tarpiniai atsiskaitymai skirti teorinių žinių įtvirtinimui ir atliekamos atvejo analizės pristatymui.

Dalykas skirtas įgyti kosmetologijos žinių ir įgūdžių. Užsiėmimų metu analizuojamos odos barjerinės funkcijos, medžiagos pernašos būdai ląstelėje ir tarpląstelinėje aplinkoje, biologiškai aktyvios medžiagos bei jų poveikis odos ekosistemai. Nagrinėjami odos endogeniniai ir egzogeniniai senėjimą skatinantys veiksniai, įvairių odos tipų anatominiai bei fiziologiniai skirtumai.

Dalykas skirtas formuoti gydomųjų pratimų programos parinkimo ir atlikimo įgūdžius, siekiant asmens judėjimo funkcijų palaikymo, lavinimo, atstatymo ar kompensavimo. Teorinių užsiėmimų metu apibrėžiami gydomųjų pratimų tikslai, apibūdinamos gydomųjų pratimų rūšys ir pritaikymo galimybės, apžvelgiamos kineziterapijoje naudojamos priemonės. Praktinių užsiėmimų metu ugdomi gebėjimai techniškai atlikti pasyvius, pusiau aktyvius, aktyvius, su pasipriešinimu gydomuosius pratimus siekiant vystyti, palaikyti ir / ar atkurti optimalias asmens fizines ir funkcines galimybes. Tarpiniai atsiskaitymai skirti teorinių žinių įtvirtinimui ir praktinių įgūdžių gerinimui.

Suteikti žinių apie kūno kultūros įtaką žmonių sveikatai ir darbingumui, ugdyti šiuolaikišką požiūrį į fizinį aktyvumą, formuoti teisingą požiūrį į sveikatą kaip vertybę bei ugdyti sveikatos saugojimo ir stiprinimo gebėjimus

Suteikti studentams žinių apie laisvalaikio sporto šakų (krepšinio, futbolo, tinklinio, stalo teniso, badmintono, smiginio) tobulinimą. Ugdyti sąžiningo rungtyniavimo bei varžymosi, savitvardos, bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius, skatinant aktyvumą, kūrybiškumą, saviraišką sportinių žaidimų pagalba. 

Dalyko tikslas

Įgyti žinių apie judėjime dalyvaujančias struktūras kineziologiniu ir biomechaniniu aspektais. Lavinti gebėjimus atpažinti sveiko asmens griaučių ir raumenų sistemų struktūros ypatumus, tarpusavio sąveikas judesio metu bei suprasti judesių kineziologiją. Lavinti kritinį mąstymą, analizuojant judesių valdymo principus.  

 

Dalyko anotacija

Dalykas skirtas įgyti teorinius neuro-raumeninės sistemos judesių valdymo pagrindus. Formuoti gebėjimus analizuoti normalios griaučių-raumenų sistemos sandarą ir funkcijas. Teorinių užsiėmimų metu analizuojamas griaučių, raumenų ir nervų sistemų funkcionavimas, nagrinėjamas sąnario judesio mechanizmas, kinetika, osteokinematika, saugių ir veiksmingų judesių atlikimo principai. Praktinių užsiėmimų metu ugdomi gebėjimai atpažinti kūno judėjime dalyvaujančių struktūrų ir funkcijų ypatumus kineziologiniu aspektu, įgyjami palpavimo įgūdžiai. Tarpiniai atsiskaitymai skirti teorinių žinių ir praktinių įgūdžių įtvirtinimui.

 

Kursas aprobuotas kaip metodinė priemonė 2014-03-21, Nr. NSK-13

Kursas "Projektų vadyba: projektų rengimas ir valdymas" parengtas kosmetologijos studijų programos studentams ir tiems, kurie domisi projektų rengimo ir valdymo metodika.

Kurso paskirtis – suteikti studentams projektų rengimo ir valdymo žinių bei lavinti praktinius projektų idėjų generavimo ir atrankos įgūdžius. 

Kurse aptariama projekto samprata ir savybės, pateikiamas projektų klasifikavimas. Daug dėmesio skiriama projekto idėjos atrankai, įvykių planavimui, projekto valdymo pagrindų aiškinimui. Kiekvienos temos pabaigoje pateikiami savitikros klausimai ir praktinės užduotys teorinių žinių įtvirtinimui.