Kursas aprobuotas kaip metodinė priemonė 2013-12-23, Nr. NSK-12

Kursas Specialybės kalbos pagrindai: viešoji specialisto kalba parengtas studijų programų ištęstinių studijų studentų savarankiškoms studijoms, nuolat palaikant ryšį su dalyko dėstytoju. Kursas skirtas ugdyti būsimųjų specialistų viešojo kalbėjimo kompetenciją. Kurso studijavimas šnekamosios kalbos žodį padės paversti kultūringo dalykinio bendravimo priemone, suformuoti taisyklingos sakytinės kalbos įgūdžius profesinėje veikloje.

Kursas aprobuotas kaip metodinė priemonė 2013-12-23, Nr. NSK-12. Atnaujintas kursas aprobuotas 2019-02-20. Nr. 

Kursas Specialybės kalbos pagrindai: viešoji specialisto kalba parengtas studijų programų ištęstinių studijų studentų savarankiškoms studijoms, nuolat palaikant ryšį su dalyko dėstytoju. Kursas skirtas ugdyti būsimųjų specialistų viešojo kalbėjimo kompetenciją. Kurso studijavimas šnekamosios kalbos žodį padės paversti kultūringo dalykinio bendravimo priemone, suformuoti taisyklingos sakytinės kalbos įgūdžius profesinėje veikloje.

Kursas aprobuotas kaip metodinė priemonė 2014-12-23, Nr. NSK-17

Personalo valdymo kursas skirtas Įmonių ir įstaigų administravimo studijų programos studentams suteikti žinių apie svarbiausius personalo valdymo principus ir metodus bei suformuoti gebėjimus, būtinus visų personalo valdymo veiklų tinkamam realizavimui organizacijoje.

Įgytas teorines žinias studentai dar labiau įtvirtina atlikdami įvairias praktines užduotis, savitikros testus, analizuodami situacijas, diskutuodami forumuose.