Studentai žinos geodezijos paskirtį, gebės dirbti geodeziniais prietaisais, atlikti geodezinius matavimus ir geodezinius nužymėjimus sklype.

Dalyko paskirtis – geodeziniai matavimai statyboje apimantys nužymėjimo ir geodezinių darbų atlikimą statybos metu, geodezinių matavimų skaičiavimo ir grafinio vaizdavimo pagrindai.

Kursas aprobuotas kaip metodinė priemonė 2015-06-11, Nr. NSK-22

Šis nuotolinių studijų kursas skirtas Šiaulių valstybinės kolegijos socialinių mokslų krypties studentams, studijuojantiems Taikomosios matematikos dalyką.

Kurso tikslas – ugdyti loginį bei kritinį mąstymą, poreikį domėtis matematikos metodų ir algoritmų taikymais ekonomikoje vertinant organizacijos veiklą bei priimant finansinius sprendimus.

Kurse pradedama nuo finansų matematikos, tada pereinama prie matricų teorijos ir tokiu būdu nustatomi ryšiai tarp tiesinės algebros ir ekonomikos. Toliau supažindinama su įvairiais taikymo ekonomikoje pavyzdžiais. Siekiant palengvinti teorinės medžiagos įsisavinimą, kursas papildomas nuorodomis į išorinius šaltinius, grafiniais demonstraciniais vaizdais, forumų, pokalbių bei diskusijų aplinkomis. Po kiekvieno skyriaus pateikti savikontrolės uždaviniai ir testai padedantys pasitikrinti žinias bei suvokimą.

Dalyko paskirtis - suteikti žinių apie pagrindinių statybinių medžiagų savybes, gamtinio akmens medžiagas ir jų gaminius, statybinę keramiką, statybinius metalus ir jų gaminius, neorganines rišamąsias medžiagas, betonus, statybinius skiedinius, gaminius iš neorganinių rišamųjų medžiagų, bitumines rišamąsias medžiagas ir jų gaminius, medieną ir jos gaminius, izoliacines medžiagas, statybinį stiklą ir jo gaminius, polimerines medžiagas ir jų gaminius, dažymo medžiagas.