Suteikti žinių apie pagrindines apskaitos mokslo kategorijas ir jomis nusakomus reiškinius, suformuoti profesinį žodyną, ugdyti gebėjimus tinkamai pasirinkti apskaitos vedimo taisykles, metodus ir būdus, rengiant apskaitinę informaciją ir siekiant tinkamai parengti finansines ataskaitas

Dalyko tikslas yra suteikti žinių apie projektų rengimo ir valdymo principus, inovatyvių sprendimų taikymą nuolat kintančioje aplinkoje. Ugdyti gebėjimus rengti projektus, lavinti kritinį mąstymą atrenkant ir pagrindžiant projekto idėją, taikyti išteklių planavimo, apskaitos bei valdymo metodus, parengti ir pristatyti tikslinei auditorijai informaciją, panaudojant informacines technologijas

Čia galima pateikti trumpą informaciją apie kursą. Ji bus matoma visame katedros kursų sąraše, todėl turėtų nenustelbti kolegų kursų.

Taip pat čia skelbiama aprobavimo (jei kursas aprobuotas) žyma:

Kursas aprobuotas kaip metodinė priemonė 2012-12-21, Nr. NSK-x